top of page

Gjenåpning Misjonssalen

Av og til er det store fordeler med å være en liten menighet. Vi har på grunn av størrelsen vår mulighet til å tilrettelegge for trygg avvikling av søndagsmøter allerede nå i Mai. Vi er glade for at vi ikke må vente helt til høsten med oppstart slik som mange andre menigheter må, men det vil allikevel medføre noen endringer fra den opprinnelige semesterplanen: Den største endringen er at bibelhelga som skulle blitt arrangert 22.-24. Mai sammen med Kristiansund Indremisjon har blitt avlyst. Dette er fordi vi historisk sett har hatt over 50 personer på en del av disse samlingene, og vi vil derfor heller arrangere denne på høsten. Vi ble også nødt til å avlyse årsmøtet vårt i Mars. Årsmøtet er nå flyttet til søndag 7. Juni

De som ikke har betalt medlemskontigent og ønsker å ha stemmerett på årsmøtet, bes ta kontakt med forsamlingsleder Lars-Petter Ødegård så raskt som mulig. Dette gjelder også for deg som er i risikogruppen og/eller er forhindret fra å delta på årsmøtet. Ta kontakt, så ordner vi det slik at du likevel kan få stemme på styrekandidatene, selv om du må sitte hjemme på selve årsmøtedatoen. Dersom noe av dette gjelder for deg, så ta kontakt på 93 40 56 39 / lodegard@nlm.no.

Det er også mulig å betale medlemskontigenten direkte på Vipps: Misjonssalen - Butikk #566649 Her er oppdatert program for resten av våren: 24. Mai 16:00 - Søndagsmøte v/Lars-Petter Ødegård 31. Mai 11:00 - Formiddagsmøte v/Lars-Petter Ødegård 7. Juni 16:00 - Årsmøte, andakt v/ Lars-Petter Ødegård 14. Juni 16:00 - Søndagsmøte v/Jan Magnus Dybvik Andre endringer som blir iverksatt: Alle må vaske hendene sine grundig på toalettene i foajéen før de går inn i møtesalen. Vi ber om at dere kommer tidligere enn dere vanligvis ville ha gjort. Dette er fordi vi som menighet er pålagt av myndighetene, med tanke på smittesporing, å registrere alle som har vært innom våre arrangement. Vi trenger både navn og telefonnummer og vi ber om at de som har mulighet kan komme litt i forkant slik at vi får registrert alle før møtet begynner. Dersom du har forkjølelsessymptomer må du desverre holde deg hjemme, av hensyn til oss andre. Flere av våre medlemmer befinner seg i risikogruppen og vi ønsker at alle skal føle seg trygge på våre arrangement. Er du syk, eller av andre årsaker ikke ønsker å komme på søndagsmøte, finner du gode digitale gudstjenestetilbud på www.nlm.no både nasjonalt fra Oslo og regional gudstjeneste fra Ålesund. Et annet pålegg vi har fått er at alle som ikke holder til i samme husstand må sitte med minimum én meters avstand fra hverandre til enhver tid, dette er et pålegg fra kommuneoverlegen. Stolene i Misjonssalen blir plassert forskriftsmessig og blokkert med ark. All kirkekaffi er avlyst frem til August i første omgang. Vi oppfordrer til fortsatt god sosial kontakt i etterkant av møtet, men ber om at du holder 1 meter avstand til personer utenfor husstanden din, hele tiden. Vi gleder oss til oppstart 24. Mai 16:00 og håper vi ser deg der!

95 visninger0 kommentarer

Siste innlegg

Se alle
bottom of page