top of page

Medlem i Misjonssalen

Vi anbefaler alle faste møtedeltakere om å melde seg inn før 31. Desember. Dette sikrer deg stemmerett på påfølgende årsmøte og hjelper oss økonomisk både kortsiktig og langsiktig. Dersom du også betaler søndagsskolekontigent for evt. barn gjør du det mulig for oss å søke frifondmidler og dermed kunne tilby et enda bedre opplegg for dem. Kontigent: 100kr for voksne 50 kr for barn (opptil 15 år) Betales i Vipps-butikken vår: #566649 Årsmøtet er berammet til 26. Februar. Er du i tvil om du allerede er medlem eller ønsker å betale fysisk, ta kontakt med pastor. Med ønske om en velsignet julehøytid!

29 visninger0 kommentarer

Siste innlegg

Se alle
bottom of page