top of page

Søndagsmøte 19.desember AVLYST + en liten hilsen


Så ble det slik vi ikke ønsket. Nye restriksjoner og økt smittetrykk. Så tett opp mot jul, fant vi det klokest å avlyse siste søndagsmøte for i år. Vi håper og ber om nye muligheter og anledninger for å kunne samles om Guds Ord over nyttår.

Jeg ønsker her å sende en liten hilsen og en takk til alle dere i forsamlingen. Takk for alt dere bidrar med for at vi kan holde på med forsamlingsarbeid i "by'n oss". Så ser vi fremover mot en ny vår, med forventning om at Herren vil møte oss og tale til oss.

Nå går vi julen i møte. En tid for å minnes om det store under som skjedde en julenatt. Takken må til sist rekkes Ham som kom. Og tenk, han gjorde faktisk det! Gud selv kom og ble Immanuel: Gud med oss. Han tok bolig iblant oss, og kom med lys til vårt mørke. Han kom under trauste kår, og slutten på hans liv og virke ble en lidelsens vei. Dette gjorde han for å frelse deg og meg, og føre oss frem til hans hjem. Slik vi synger: "Fra krybben til korset gikk veien for deg, slik åpnet du porten til himlen for meg".

Ønsker dere alle en velsignet jul! Gleder meg til nye treff i 2022.


-Julehilsen fra Torstein

18 visninger0 kommentarer

Siste innlegg

Se alle
bottom of page