Smågrupper

Smågruppe er samlebetegnelsen vi bruker på bibelgrupper og misjonsforeninger tilknyttet forsamlingen. For oss er det viktig at alle medlemmer har tilbud om ei smågruppe å gå i.

 

Å være en forsamling handler om at vi som brødre og søstre i troen på Jesus kommer sammen om Han som har skapt oss, frelst oss og som vil ha fellesskap med oss i hverdagen. Dette gjør vi når vi samles på søndagene og hører forkynnelse, ber, lovsynger og prater sammen.

 

Men å være forsamling handler om mer enn feiringen på søndagene. Det handler om hverdag, om livet vårt og om hverandre. Det er viktig at vi samles i mindre fellesskap, åpner Bibelen og deler livet med og ber for hverandre. Smågruppene er en perfekt arena for akkurat dette.

 
Image by DDP

Credo

Credo er en bibelgruppe for unge voksne som samles i Misjonssalen annenhver onsdag kl. 17:00. De starter med å dekke langbord å spise middag sammen, før de går gjennom ulike tekster fra Bibelen og samtaler og ber sammen.

Kontakt: 
Lars-Petter Ødegård
lodegard@nlm.no / 93405639

Gnisten

Gnisten er en misjonsforening som samles ca. én gang i måneden på ettermiddagstid. De leser fra Bibelen og fra andaktsbøker og legger stor vekt på det sosiale når de samles rundt kaffebordet.

Kontakt:
Martha Karin Boye
mkboye@online.no / 97693342

Image by Cristian Escobar
Image by Benjamin Davies

Nytt mot

Nytt Mot er en misjonsforening som samles ca én gang i måneden fra kl. 12:00 for andakt, bønn, sang og misjonsinfo. Det tas opp gave til misjonen og foreningen er et uformelt og sosialt møtepunkt.

Kontakt:
Kjellfrid Eidskrem Lillevik
kjellfridlil@hotmail.com / 98802995

Solhøgdaforeningen

Solhøgdaforeningen studerer Bibelen gjennom heftet «På ditt ord Herre» ca én gang i måneden kl. 19:00. Foruten bibelstudiet har foreningen som mål å be for og å samle inn penger til drift og utvikling av Solhøgda leirsted. Det er også satt fokus på sosialt samvær igjennom måltid og samtaler.

Kontakt:
Klara Saltbones
klarasalt@hotmail.com / 95789071

solhøgda.jpg